FINANSOWANIE

Poyczka medyczna w procedurze uproszczonej udzielana jest na poniszych parametrach:

- do kwoty 125 000,00 EUR zaangaowania

- nie trzeba paci na pocztku umowy VAT-u 8%, gdy jest on rozoony w ratach, który w przypadku leasingu finansowego bardzo czsto trzeba wpaci przy zawarciu umowy „z góry”

- 0% wpaty wstpnej

- finansowanie do 6 lat.

 

Dokumenty potrzebne do umowy w procedurze uproszczonej s nastpujce:

- dokumenty rejestrowe ( nip, regon, wpis lub KRS)

- umowa spóki (w przypadku spóek)

- dowody osobiste reprezentantów zgodnie z KRS

- dowody osobiste lekarzy oraz wspómaonków lub akty rozdzielnoci majtkowej

- prawo wykonywania zawodu lekarza/specjalizacja (3 strony wcznie ze zdjciem).