SERWIS

Oferta Zakładu Techniki Medycznej obejmuje wszelkie prace specjalistyczne związane z wprowadzaniem urządzeń medycznych do użytku, utrzymaniem ich w należytym stanie technicznym oraz pomoc w procedurze wycofania urządzeń medycznych po zakończeniu okresu ich użytkowania.
 
Szczegółowy zakres oferty to:
 • Montaż aparatury medycznej oraz urządzeń niezbędnych do prawidłowej pracy aparatury
 • Pomiary urządzeń elektromedycznych
 • Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
 • Remonty i konserwacje urządzeń medycznych
 • Okresowe przeglądy techniczne aparatury medycznej
 • Walidacje urządzeń chłodniczych
 • Orzecznictwo techniczne i wyceny
 • Demontaż urządzeń i procedury kasacyjne
 • Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń medycznych
 • Produkcja mebli medycznych w systemie PORSA


Zakład Techniki Medyczne jest do dyspozycji Państwa w zakresie napraw następujących rodzajów sprzętu:
 • Chirurgicznego 
 • Diagnostycznego
 • Fizykoterapeutycznego
 • Hydroterapeutycznego
 • Protetycznego
 • Reanimacyjnego
 • Stomatologicznego
 • Rehabilitacyjnego
 • Anestezjologicznego
 • Laboratoryjnego
 • Optycznego