O FIRMIE

Jestemy na rynku sprztu i aparatury medycznej od ponad 20 lat.

Od 2004 r. jako TECHPOL, a nastpnie jako TECHPOL Medical. Mamy odpowiednie  zaplecze w postaci bezporednich wizów kooperacyjnych z wieloma producentami na caym wiecie, obiektów infrastrukturalnych, wyposaenia technicznego i transportu. Jestemy wic w stanie sprosta nawet najtrudniejszym zadaniom wynikajcym z potrzeb  klienta. 
Masz problem? Potrzebujesz rozszerzy gam swoich usug, nie masz zbyt wiele pienidzy? Chcesz pracowa na sprzcie  najnowoczeniejszym o najwyszej jakoci, poszukujesz czego odpowiedniego w dobrej cenie i na dobrych warunkach. Chciaby, aby praca Twojej placówki bya otoczona staym nadzorem technicznym, na który mógby liczy w kadej  chwili? Skontaktuj si z nami. Jak zawsze, zaproponujemy rozwizanie, które Ci usatysfakcjonuje.

Czym si zajmujemy:
  • sprzeda aparatury i sprztu medycznego
  • instalacja dostarczonych urzdze, wraz z adaptacyjnymi pracami techniczno-budowlanymi jeli zachodzi taka konieczno
  • opracowanie zaawansowanych systemów klinicznych wraz z kompleksowym wyposaeniem obiektów i rozruchem
  • techniczny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  • biecy monitoring techniczny powierzonych systemów i urzdze


Prezes Zarzdu - Krzysztof Józefacki
Prezes Zarzdu
Krzysztof Józefacki
Zespó pracowniczy

To najwaniejsza cz organizmu firmy skadajca si z 20 osób, która zgodnie z najnowsz koncepcj intermentoringu skutecznie czy w sobie modo i dowiadczenie. Prezes firmy Krzysztof Józefacki pracuje w brany ju ponad 30 lat, z drugiej za strony trzon zespou stanowi modzi, wyksztaceni, kreatywni ludzie z pasj; rozumiejcy wyzwania wspóczesnoci. Na takich stawiamy. Aby zarysowany powyej, tak wymagajcy zakres dziaania TECHPOL Medical móg by realizowany skutecznie utworzylimy dwa cile wspópracujce ze sob piony:
1. Dzia Handlowy
   2. Zakad Techniki Medycznej 
Nasze referencje

Tylko w ubiegym roku sprzedalimy nasze usugi do 967 placówek suby zdrowia. Wspópracujemy bezporednio z producentami oferowanego sprztu takim jak: STEPHANIX - RADIOLOGICAL SOLUTIONS, EUROCOLUMBUS, MATALTRONICA, GIVAS, CORTEX TECHNOLOGY, WRANGLER, LOEN, SOEHNLE PROFESSIONAL i inni. Std te nasza oferta jest konkurencyjna cenowo, odpowiada najsurowszym kryteriom jakoci i dodatkowo ubezpieczona jest opcj staego monitoringu sprawowanego przez Zakad Techniki Medycznej